Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Wersja Ukraińska
Wersja Rosyjska
Polsko-Ukraińskie Centrum Kultury i Nauki

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

$title

Letnia Akademia z Języka


czytaj więcej...

$title

GRAFIKA*


Student kierunku Grafika reklamowa zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Każdy słuchacz pozyskuje wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Przygotowywany jest do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.

czytaj więcej...

$title

INFORMATYKA


Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystywania informatyki do poprawnego funkcjonowania firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym absolwenci po ukończeniu studiów znajdują satysfakcjonującą pracę.

czytaj więcej...

$title

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


Program studiów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, jest bardzo precyzyjnie dostosowany do potrzeb rynku usług ochrony osób, mienia, imprez masowych, bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają wiedzę, która umożliwi im pracę w służbach mundurowych oraz pozwoli znaleźć pracę w tych służbach, które odpowiadają za zarządzanie kryzysowe i ratownictwo.

czytaj więcej...

$title

KULTUROZNAWSTWO


Studia na kierunku Kulturoznawstwo to unikatowa propozycja w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta przedmiotów typowych dla studiów kulturoznawczych. Uczelnia gwarantuje wiele interesujących zajęć nie tylko z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale także informatyki, która jest niezbędna do funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

czytaj więcej...

$title

LOGISTYKA


Absolwenci kierunku Logistyka są w pełni predestynowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju organizacji decyzje. Znajdują zatrudnienie we wszystkich typach organizacji funkcjonujących na rynku, począwszy od przedsiębiorstw poprzez jednostki administracyjne, a na podmiotach non profit skończywszy.

czytaj więcej...

$title

FILOLOGIA ANGIELSKA NOWOŚĆ!


Uczelnia oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch języków obcych, obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii.

czytaj więcej...

$title

ZARZĄDZANIE


Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i menedżera w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej, agencjach konsultingowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

czytaj więcej...


Kierunek będzie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.


           
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, marketingu, przedsiębiorczości, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (kulturoznawstwo, filologia angielska) oraz na kierunkach technicznych - inżynierskich (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science In Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!